7. Sınıf Mavi İngilizce Soru Bankası

Bilgi kartı

İngilizce

Ekim 2020

184

350 gr Parlak Kuşe

70 gr 1. Hamur

195x275 mm

4. BASKI

0,50

Değerli meslektaşlarımız ve sevgili öğrenciler, Soru Bankası (Prestige Exam Bank) Kitabımız, İngilizce dersini daha eğlenceli ve öğrenilebilir bir hale getirmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu kazanımlara uygun olarak büyük bir emek sonucunda hazırlanmıştır. Bu kapsamda kitabımızda, konunun öğrenciler tarafından daha iyi pekiştirilmesi için her ünite içerisindeki tüm kelimeleri kapsayan ve sorgulayan kelime testleri, MEB ders kitabına ve müfredatına paralel olarak hazırlanmış yeni nesil (beceri temelli) sorular ve 2. üniteden itibaren her bölümün sonunda verilen revizyon testleri bulunmaktadır. Kitabımızın içinde bulunan testler rahat ayırt edilebilmeleri açısında farklı renklerde verilmiştir. Ayrıca kitabımızda bulunan bütün sorular , MEB tarafından yayımlanan 7. sınıf örnek sorularına ve Liseye Geçiş Sınavı’nda sorulan sorulara uygun olarak hazırlandı. Bu kaynak aracılığıyla 7. Sınıf öğrencilerimiz bir sonraki sene girecekleri Liselere Geçiş Sınavı’nı da yakından tanıyabilirler ve bu sınav için de pratik yapabilirler. Kitabımızda verilen soruların öğrencilerimizi akademik anlamda istedikleri hedefe ulaştırması ve öğretmenlerimizin de kitabımızı destekleyici kitap olarak kullanması temel hedeflerimizden biridir. Kitabımızın içerisindeki her bir soru öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapabilme becerilerinin yanında analiz, sentez ve muhakeme yeteneklerinin gelişmesini sağlamak amacıyla hazırlandı. Her ünitede hazırladığımız ve yeni nesil (beceri temelli) sorulardan oluşan testlerle ezberci anlayıştan uzak, verilen bilgilerin doğru yorumlanması mantığına dayandığından bu kitabımızda daha çok yorumlama, düşünme ve analiz etme becerilerini geliştirecek sorulara yer verdik. Kitabımız şu bölümlerden oluşmaktadır: Vocabulary Tests (Kelime Testleri): Ünite içerisinde geçen kelimeleri farklı soru tipleriyle öğrencilerde kalıcı hale getirmek için sorguladık. Her ünite başında 14 sorudan oluşan kelime testlerimizi ünite kelimelerinin iyi bir şekilde pekişmesini ve öğrencilerin zihninde kalıcı hale gelmesini sağlamak amacıyla hazırladık.Bu bölüm öğretmen tarafından ödev olarak verilebileceği gibi sınıf ortamında da öğrencilerin kelime bilgilerini ölçmek için kullanılabilir. Unit Tests (Ünite Testleri): Sözel mantık ve muhakeme, yorumlama, çıkarımda bulunma, tablo yorumlama, grafik okuma ve yorumlama becerilerini ortaya çıkaran soruların olduğu bu bölüm MEB tarafından yayımlanan 7. sınıf örnek soruları ve Liseye Geçiş Sınavı’nda sorulan sorular baz alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca soru bankamızda öğrencilerimizin ufkunu açan özgün sorularımıza da yer verdik. Revision Tests (Revizyon Testleri): Bu bölümde 2. üniteden itibaren konuların tekrar edilmesini, unutulmamasını ve farklı ünitelerden soruların bir arada görülmesini hedefledik. Öğrencilerimiz bu bölümleri tekrar yapmak veya deneme yapmak için kullanabilirken, öğretmenlerimiz de konuların unutulmaması için ödevlendirme olarak kullanabilir veya öğrencilerin seviyelerinin ölçülmesi konusunda deneme gibi de kullanabilirler. Sevgili öğrencilerimiz, dil öğrenmek ve sınavlarda başarılı olmak bir süreçtir. Bu süreç; akılcı, planlı ve verimli çalışmaktan geçmektedir. Bunun yanında hedeflerinize ulaşmak için kullanacağınız kaynaklar da sizin yol haritanızdır. Doğru bir harita ve yeterli çabayla ulaşamayacağınız hedef yoktur. İstediğiniz yolda ilerlemeniz konusunda en doğru tercihi yaparak aldığınız bu kitap İngilizce dersi açısından arzuladığınız başarıya ulaşmanızı sağlayacaktır. Çok titiz bir çalışmanın ürünü olan kitabımızın tüm meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize faydalı olması temenni ederiz. İngilizce Yazarları

Yorum Ekle

Kötü           Mükemmel
*
*