8. Sınıf 1. Kurumsal Deneme Sayısal A Kitapçığı

8. Sınıf 1. Kurumsal Deneme A Sayısal Kitapçığı 2019-2020


Nartest Yayınevi

9789756146101

Stokta yok

2,50 ₺

Bilgi kartı

Türkçe

Ekim 2019

48

70 gr 1. Hamur

195x275 mm

1. BASKI

0,10

Tübitak Ulusal Biyoloji Olimpiyat Soruları ve Çözümleri Çözümleriyle birlikte bueserler hiç bir yerde yok! Olimpiyat sorularının çözümleri, hatta bu çözümlerin net olarak ortaya konulması bir hayli zordur. Tübitak Ulusal Biyoloji Olimpiyat Soruları ve Çözümleri kitaplarında sorular tek tek ele alınmış, mümkün olduğu ka-dar çözümler basite indirgenmiş ve birden çok çözüm yoluna gidilmiştir. Uluslararası yarış-malarda derece yapmak isteyenlere; Sınavlarda hızlı soru çözme, yorum yapma, birden çok çözüm üretme ve hız sağlama yeteneğine sahip olmak isteyenlere yöneltilmiştir. Umarım bu kitap, Ulusal Biyoloji Olimpiyat Sorularının çözümlerini geniş kitlelere ulaştırmada katkıda bulunur. 22 yıldır üniversite sınavlarına öğrenci hazırlayan ve öss konularında yoğunlaşan, üniversitede edindiğim bilgilerin çoğunu kullanmadan yeni nesillere aktaramadan meslek hayatımın sona ereceğini düşünerek üzülürken; “TÜBİTAK Biyoloji Olimpiyatları Sorularını çözermisiniz?” diye bir teklif aldığımda yıllardır istediğim bir işi yapma fırsatı bulduğumu düşündüm. 2000 yılından başlayan ve 2006 yılını da kapsayan 700 soruyu okuduğumda soruların yüzde ellisini bile araştırma yapmadan çözemeyeceğimi gördüm. Yerli ve yabancı birçok kaynaktan araştırma yaparken, aradığım konuyu bulamadığım halde başka konulara dalmak, bilgilerimi tazelemek ve yeni bilgiler öğrenmek tüm yorgunluğumu unutturdu. Elinizdeki kitap bu ürünleri daha çok insanın yararlanacağı bir kaynak haline getirmeyi hedeflemektedir. Kitapta önce soru sonra yanıt gelecek şekilde bir düzenleme yapılmıştır. Sorudaki doğru yanıtın açıklanmasının yanı sıra kısaca diğer seçenekler hakkında da bilgi verilmiştir. Bu kitabın hazırlanmasında kıymetli fikirlerinden, eleştirilerinden ve emeklerinden yararlandığım Sevgili arkadaşlarım, Ayşe Avcı, Mülkiyet Şimşek, BehiceVarlı, Rıza Öztürk, Seher Arda, Çiğdem Yılmazbaş ve Feride Sezgin'e, kitabın basımını üstlenen ALTIN NOKTA BASIM YAYIN DAĞITIM ekibine, bu kitabı onlardan çaldığım zamanlarda yazdığım sevgili aileme teşekkür etmeyi borç bilirim. Gösterilen tüm özene karşın kitapta bazı hataların önüne geçilememiş olabilir. Bu hataların hoşgörüyle karşılanmasını ve eleştirilerin tarafıma bildirilmesini bekler, meslektaşlarıma ve öğrencilere yararlı olmasını dilerim. Aliye ALTUĞ TÜBİTAK’ın düzenlediği Ulusal Biyoloji Olimpiyatı’nın 14.’sü 2006’da yapıldı. Bu olimpiyatlar, bilim adamı yetiştirme çabalarının çok önemli bir parçasıdır. Elinizdeki kitap, bu değerli ürünleri daha çok insanın yararlanacağı bir kaynak haline getirmeyi hedefliyor. Sorular ve çözümleri kitabın iki farklı bölümünü oluşturuyor. Yani önce her yıl sorulmuş soruları veriyoruz; sonra onların tek tek çözümlerini yapıyoruz. Bunun okura zorluk çıkaracağı sanı-labilir. Öyle olmadığını düşünüyorum. Birincisi böyle bir çalışmanın okuru, oldukça niteliklidir. İkincisi soruların çözümünde genel olarak soruyu özetleyen girişten sonra çözümler yapılmıştır. Üçüncüsü, çözümde yalnız sorunun yanıtlanmasıyla yetinilmemiş, çerçeve ge-nişletilmiş, tablo, şekil vb. eklenmiştir. Bilimsel deneyimler, insan aklının özgür atılımları olmaksızın yeni buluşlar yapılamayaca-ğını gösteriyor. Aklın özgür atılımlar yapabilmesi için kendimizi yeni bilgiler öğrenmeye açık tutmalıyız. Her zaman öğreneceğimiz şeyler olduğunu, eksik olduğumuzu akıldan çıkarma-malı, bu anlamda alçakgönüllü olmalıyız. Bütün bunlar daha çok çalışmamız, daha çok düşünmemiz, daha çok üretmemiz gerektiğini gösteriyor. Geçmiş geleceği belirlemiyor. Buna sığınmak tembellik gerekçesidir. Eğer geçmiş geleceği belirleseydi diyelim ki Mısırlılar, bugün de büyük bir uygarlık içinde olurdu. Demek istiyorum ki, bilime ve bilimsel çalışmaya önem vermeden, buna katılmadan kendimizle övünemeyiz. Bunu yapmazsak, çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmiş olmayacağız. Meslektaşlarıma ve bilim yolunda koşan gençlerimize bir kaynak sunabildiysem, kendimi mutlu sayacağım.

Yorum Ekle

Kötü           Mükemmel
*
*