Çalışma Hayatında Liderlik

Bilgi kartı

Türkçe

Ocak 2019

124

300 gr Mat Kuşe

70 gr Kitap Kağıdı

148x210 mm

1. BASKI

0,10

Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle artan rekabet karşısında örgütler, meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak ve kalıcı olmayı başarmak amacıyla yeni stratejiler geliştirmek durumunda kalmaktadır. Başarıyı temel alan stratejilerin hayata geçirilmesi ise, yönetsel anlamdaki uygulamaların etkinliğine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bu durum, örgütü adeta ayakta tutan ve çalışanları örgütsel hedefler doğrultusunda harekete geçiren bir liderin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Liderlik, geçmişten günümüze sürekli ilgi gören bir kavram olmuştur. Bunun nedeni, liderliğin pek çok alanda gerekli olmasındandır. Söz konusu durum, liderliğe yüklenen anlamı farklılaştırmakla kalmamış, aynı zamanda liderlik kavramını zenginleştirmiştir. Günümüzde liderlik kavramı, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için ürün ve hizmet üreten örgütler için daha da önemli bir hale gelmiştir. Nitekim değişim odaklı, esnek, yenilik meydana getiren liderler, örgütlerinin performansını olumlu yönde etkilemekte, örgütsel bağlılığı sağlamakta ve örgütlerini rekabetin zorluklarına karşı korumaktadırlar.

Yorum Ekle

Kötü           Mükemmel
*
*