7. Sınıf Yeşil Tane Tane Fen Bilimleri Soru Bankası

7. Sınıf Yeşil Tane Tane Fen Bilimleri Soru Bankası - Öğretmen Örneği


Nartest Yayınevi

978605204395

Stokta var

254,00 ₺

Bilgi kartı

Değerli meslektaşlarımız, sevgili öğrenciler; Tane Tane Öğreniyorum Kitabımız, öğrencilerimizin fen bilimlerini keşfederek ve eğlenerek öğrenmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7. Sınıf Fen Bilimleri dersi öğretim programına göre hazırlanmıştır. Bu çerçevede kitabımız; kazanıma uygun konu özetleri, kazanımlar çerçevesinde öğreten sorular, tane tane kazanım testleri, tane tane ünite testleri, yeni sınav sistemine uygun beceri temelli sorular ve konuların tekrarını yapmanızı sağlayacak eğlenceli bulmacalar içermektedir. Yaptığımız bu çalışmada öğrencilerimizin analiz, sentez, muhakeme ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesi amaçlanmıştır. Zor gibi görülen beceri temelli sorulara geçişin sağlanması ve bu soruların kavratılması hedeflenmiştir. Kitabımızda aşağıdaki gibi bir işleyiş şeması ile kazanımın öğretilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Öğreten Sorular Bölümünde kazanımları içeren özet bilgiler verildikten sonra, bu bilgileri pekiştirici çok sayıda öğreten sorular (etkinlikler) verilmiştir. Tane Tane Konu Testi Bölümünde verilen kazanımların amaçları doğrultusunda hazırlanmış, öğreten sorulardan sonra konuyu daha da pekiştirecek ve ödev amaçlı kullanılabilecek testler verilmiştir. Bu bölüm öğrencilerimizin test çözme pratiğini geliştirmeleri için her bir kazanımdan sonra kolaydan zora doğru sıralanan sorulardan oluşmaktadır. Tane Tane Ünite Testi Bölümünde verilen kazanımların amaçları doğrultusunda ünitenin tamamını kapsayacak şekilde hazırlanan ünitenin genel olarak değerlendirilmesi amaçlı kullanılabilecek testler verilmiştir. Beceri Temelli Testlerde sayısal mantık ve muhakeme, yorumlama, çıkarımda bulunma, mantıksal ilişki kurma, modelleme, grafik okuma ve yorumlama yeteneğini geliştirici ulusal ve uluslararası sınav standartlarında sorular bulunmaktadır. Çalışmamızın tüm meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize faydalı olması dileklerimizle… Fen Bilimleri Yazarları

Yorum Ekle

Kötü           Mükemmel
*
*