resm Metin Çözümlemelerle Filozof Atatürk

Metin Çözümlemelerle Filozof Atatürk


Kitapana Yayınevi

Engin Yılmaz

9786059515634

Stokta var

78,00 ₺

Bilgi kartı

Türkçe

Aralık 2019

192

350 gr Mat Kuşe

60 gr Kitap Kağıdı

195x135 mm

1. BASKI

1

Değerli meslektaşlarımız ve sevgili öğrenciler, Tane Tane Öğreniyorum Soru Bankası Kitabımız, İngilizce dersini daha eğlenceli ve öğrenilebilir bir hale getirmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu kazanımlara uygun olarak büyük bir emek sonucunda hazırlanmıştır. Bu kapsamda kitabımızda, konunun öğrenciler tarafından daha iyi öğrenilmesini sağlamak için ünite içerisindeki tüm kelimeleri kapsayan ve sorgulayan kelime testleri, MEB ders kitaplarına paralel olarak hazırlanmış yeni nesil sorular ve 2.üniteden itibaren her bölümün sonunda verilen revizyon testleri bulunmaktadır. Kitabımızın içinde bulunan testler rahat ayırt edilebilmeleri açısında farklı renklerde verilmiştir. Ayrıca kitabımızda bulunan bütün sorular, MEB tarafından yayımlanan örnek sorular ve Liseye Geçiş Sınavı’nda sorulan sorulara uygun olarak hazırlanmıştır. Kitabımızda verilen soruların öğrencilerimizi LGS’ye tamamen hazır hale getirmesi ve öğretmenlerimizin de kitabımızı kaynak kitap olarak kullanması temel hedeflerimizden biridir. Kitabımızın içerisindeki her bir soru öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapabilme becerilerinin yanında analiz, sentez ve muhakeme yeteneklerinin gelişmesini sağlamak amacıyla hazırlandı. Her ünitede hazırladığımız ve yeni nesil sorulardan oluşan testlerle ezberci anlayıştan uzak, verilen bilgilerin doğru yorumlanması mantığına dayandığından bu kitabımızda daha çok yorumlama, düşünme ve analiz etme becerilerini geliştirecek sorulara yer verdik. Kitabımız şu bölümlerden oluşmaktadır: Vocabulary (Kelime Testi) : Ünite içerisinde geçen kelimeleri farklı soru tipleriyle öğrencilerde kalıcı hale getirmek için sorguladık. Her ünite başında 16-20 sorudan oluşan kelime testlerimizin ünite kelimelerinin iyi bir şekilde pekişmesini ve öğrencilerin zihninde kalıcı hale gelmesini sağlaması temel amacımızdır. Bu bölüm öğretmen tarafından ödev olarak verilebileceği gibi sınıf ortamında da öğrencilerin kelime bilgilerini ölçmek için kullanılabilir. Unit Test: Sözel mantık ve muhakeme, yorumlama, çıkarımda bulunma, tablo yorumlama, grafik okuma ve yorumlama becerilerini ortaya çıkaran soruların olduğu bu bölüm MEB tarafından yayımlanan örnek sorular ve 2019 Haziran ayındaki Liseye Geçiş Sınavı’nda sorulan sorular örnek alınarak hazırlanmıştır. Revision (Revizyon): Bu bölümde 2. üniteden itibaren konuların tekrar edilmesini, unutulmamasını ve farklı ünitelerden soruların bir arada görülmesini hedefledik. Öğrencilerimiz bu bölümleri tekrar yapmak veya deneme yapmak için kullanabilirken, öğretmenlerimiz de konuların unutulmaması için ödevlendirme olarak kullanabilir veya öğrencilerin seviyelerinin ölçülmesi konusunda deneme gibi de kullanabilirler. Sevgili öğrencilerimiz, sınavda başarılı olmak bir süreçtir ve bu süreç; akılcı, planlı ve verimli çalışmaktan geçmektedir. Bunun yanında sınava hazırlanırken kullanacağınız kaynaklar da sizin yol haritanız olacaktır. Doğru bir yol haritasıyla ve yeterli çabayla ulaşamayacağınız hedef yoktur. Sınava hazırlanma konusunda en doğru tercihi yaparak aldığınız bu kitap İngilizce dersi açısından hede?ediğiniz başarıya ulaşmanızı sağlayacaktır. Çok titiz bir çalışmanın ürünü olan kitabımızın tüm meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize faydalı olmasını temenni ederiz. İngilizce Yazarları

Yorum Ekle

Kötü           Mükemmel
*
*