Mali Tablolar Eğitimi

Mali Tablolar Eğitimi


117,00 ₺

Bilgi kartı

Türkçe

Şubat 2017

344

350 gr Mat Kuşe

70 gr 1. Hamur

162x230 mm

1. BASKI

0,20

MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ YMM SMMM Sınavlarına Hazırlık Bankalar Mali Analistlik Seçme Sınavı Bankalar Denetim Elemanı Seçme Sınavı Bağımsız Denetim ve İç Denetim Elemanları SPK Sınavları BDDK Sınavları Akademisyenler Muhasebe eğitiminin nasıl olması gerektiği yıllardır tartışıla gelmektedir. Çift yanlı kayıt sistemine dayalı muhasebe eğitiminde hep bir zorluk olmuştur. Mali tablolar, çift yanlı kayıt sisteminin yarattığı sonucun bir adım öncesidir. Çift yanlı kayıt sistemini anlayabilmek için biraz zeka, matematik, analitik düşünme yeteneği ve muhakeme gücü gibi özellikler gereklidir. Konuya bu yönüyle bakıldığında bazı kişilerin çift yönlü kayıt sistemini, dolayısıyla muhasebeyi öğrenmekte zorlanmasına veya hiçbir zaman öğrenememesine şaşmamak gerekir. Bazı öğrencilerin dört sömestr muhasebe dersi aldıktan sonra mal alış kaydı konusunda hiçbir yaklaşımda bulunamamalarına artık şaşırmıyorum. Bu noktadaki başarısızlığın nedenini tümüyle öğrencide değil, eğitimcinin kullandığı eğitim yöntemlerinde de aramakta yarar vardır. Power-point sunumlar, bilgisayar üzerinde eğitimler gibi çok çağdaş görünen eğitim yöntemlerinin muhasebe eğitiminin ilk basamağında hemen hiç etkili olmadığı görülmektedir. Muhasebenin temel kavramlarını, muhasebe belgelerini, değerleme ölçülerini saatlerce lafzi olarak anlatmak da eğitim alan kişinin muhasebeden nefret etmesinden başka bir işe yaramamaktadır. Elinizdeki kitap mali tablolar eğitimi almak isteyenler için tümüyle yaparak öğrenme'ye dayalı bir çalışmadır. Bu kitaptaki her bölümde başka bir mali tablo üzerinde durulmuştur. Önce bir tane çözümlü örnek verilmiş sonra öğrencinin çözümsüz örnekler üzerinde çalışması için yeterli sayıda örnek verilmiştir. Çözümsüz örnekler çalışmaları için bazı uygulamalarda tablolar boş verilmiş doldurulması istenmiş, bazı örneklerin tümüyle çözümü istenmiştir. Sistem kurşun kalem, hesap makinesi ile kitap üzerinde yazmaya veya deftere çözmeye dayalıdır. Eğitimcinin her bilgiyi tahtaya yazmasını bekleyen pasif ve edilgen yöntemden uzaklaşılmıştır. Önce mizan ile mali tablolar arasındaki ilişkiyi açıklayan bir bölüm bulunmaktadır. Çünkü her mali tablonun bir hazırlanış süreci vardır. Bu kitapta sanal mali tabloların yanı sıra tamamen gerçek firmalardan alınmış reel mali tablo uygulamaları bulunmaktadır. Her mali tablo grubu analiz edilmeden önce analize elverişli hale getirilmelidir. Mali tabloların analize elverişli hale getirilmesi süreci ayrıntılı biçimde ilk kez bir mali tablolar kitabına konulmuştur. Kitap derste eğitim vermek sürecine göre dizayn edildiğinden eğitimci kalem ile hesap makinesi ile gelen öğrenciye yeteri kadar doküman sunmuş olacaktır. Kitapta konuya ilişkin sınavlarda sorulmuş sorular ve cevapları verilmiştir. SMMM, YMM, Bağımsız Denetim, BDDK, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankalar için Mali Analist ve Denetim elemanı giriş sınavları için çok yararlı bir kaynaktır. En önemlisi Mali Tablolar dersi veren meslek yüksekokulu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eğitimcileri için çok rahat bir eğitim aracıdır.

Yorum Ekle

Kötü           Mükemmel
*
*