Teoride Ve Uygulamada Bütçe Politikası

Teoride Ve Uygulamada Bütçe Politikası


Kitapana Yayınevi

Doç. Dr. Haluk Egeli, Dr. Ahmet Özen

9786059515061

Stokta var

103,00 ₺

Bilgi kartı

Türkçe

2013

200

350 gr Mat Kuşe

70 gr 1. Hamur

162x230 mm

2. BASKI

1

TEORİDE VE UYGULAMADA BÜTÇE POLİTİKASI Bütçe Politikası ve Kavramsal Boyutları Konjonktürel Bütçe Politikası Açık Finansman Politikası ve Açık Finansmana Yönelik İktisadi Yaklaşımlar Mali Açık Ölçüm Yöntemleri, Açıkların Finansmanı ve Ekonomik Etkileri Dünyada ve Türkiye'de Bütçe Açıklarının Gelişimi Günümüzde gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin ortak amacı, makro-ekonomik hedeflere ulaşmak yö-nünden çeşitli iktisadi ve mali politika araçlarını etkin bir şekilde kullanmaktır. Buna göre bir iktisat ve maliye politikası aracı olan bütçenin pek çok ülkede aynı zamanda ekonomik istikrara ulaşmak açısından önemli bir politika aracı olarak kullanıldığı görülmektedir. Nitekim her ülke kendi sosyo-ekonomik yapısına göre bütçe politikalarını önceden belirlediği amaç ve hedefler doğrultusunda ele alıp uygulamaya çalışmaktadır. Ülkelerin bu yöndeki çabaları özellikle 1929 Büyük Buhranı'ndan sonra hız kazanmış ve Keynesyen düşüncelerin etkisiyle devlet anlayışı müdahaleci bir yapıya bürünmüştür. Müdahaleci devlet anlayışının ortaya çıkmasıyla bütçeler de kapsadığı değişkenler bakımından başlıca iktisat ve maliye politikası araçlarından biri haline gelmiştir. Bu durum bütçenin mali dengeyi sağlamanın yanı sıra ekonomik dengeyi de sağlamaya yönelik kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır. O halde bir ülkede ekonomik dengelerin korunabilmesi, bütçe politikalarının en iyi şekilde planlanıp uygulamaya geçirilmesiyle mümkündür. Öte yandan bütçe politikalarının hükümetler tarafından kalkınma plan hedefleri doğrultusunda kullanılabilmesi, bütçenin hacim ve miktar olarak çok iyi düzenlenmesini gerektirmektedir...

Yorum Ekle

Kötü           Mükemmel
*
*